Fanø kommune har besluttet at der ydes tilskud til pasning af egne børn i alderen 24 uger til og med 2 år. Tilskuddet ydes i henhold til Dagtilbudslovens §86.