Hvert år bliver der mere og mere affald. Det er dyrt, forurener og gode ressourcer går til spilde. Affald skal derfor sorteres og det er du den bedste til. Du har affaldet mellem hænderne, inden det blandes sammen.

Du har mulighed for at aflevere dit genbrugsaffald på en miljøstation, supermiljøstation eller genbrugsstation.

Miljøstation: Flasker, dåser, pap, papir og hård plast 

Supermiljøstation: Bioaffald og restaffald fra husholdningen, flasker, dåser, pap, papir og hård plast

Genbrugsstation: Alt affald undtagen bioaffald og restaffald fra husholdnigen.