Vadehavet er verdens største tidevandsområde, hvor naturlige processer løber uforstyrret langs Tysklands, Hollands og Dadnmarks kyster.

Vadehavet blev i 2009 (for Danmarks del skete det i 2014) optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste som anerkendelse for områdets enestående globale geologiske og økologiske værdier. Intet andet sted i verden findes et så forskelligartet og dynamisk landskab med talrige levesteder, som konstant formes af vinden og tidevandet.

Den globale biodiversitet af afhængig af Vadehavet, som har mere end 10.000 plante- og dyrearter, der fortsat tilpasser sig området evigt foranderlige miljø. Desuden tiltrækker den ekstraordinære produktion af biomasse hvert år 10-12 millioner trækfugle, som mellemlander i området

For at sikre Vadehavets beskyttelse har Holland, Tyskland og Danmark sammen arbejdet for dets bevarelse i mere end 30 år. Herved anerkender de deres ansvar for at beskytte dette uerstattelige økosystem og for at bevare det til fordel for nutidige såvel som fremtidige genrationer.

Som symbol på, at Vadehavet i Danmark i 2014 blev optaget på UNESCO’s verdensarvsliste, er der langs hele kysten i vadehavsområdet rejst en række søjler, som fortæller om Vadehavet og giver eksempler på, hvilke fænomener, der gør sig gældende for netop det sted i Vadehavet man befinder sig. Ligeledes er der i hver af de fire vadehavskommuner lagt en flise, som symboliserer udnævnelsen. På Fanø finder du flisen, hvis motiv er udarbejdet af kunstneren Pia Martinsen Erz, ved Rådhuset i Nordby.