Dekorativ billede af trailer med haveaffald

Haveaffald fra erhverv kan under særlige omstændigheder fremover stadig afleveres på genbrugspladsen.

Erhvervsvirksomheder kan aflevere haveaffald på køretøjer der maximalt vejer 3500 kg, såfremt virksomheden er tilmeldt G-bizz-systemet. Køretøjer over 3500 afvises på genbrugspladsen.

Erhvervsmæssigt haveaffald i en mængde, der svarer til hvad der kan være på en trailer afregnes med 1 ”klip” i G-bizz-systemet. Er der på erhvervskøretøjet (under 3500 kg) mere haveaffald end hvad der kan være på en almindelig trailer, afregnes dette med det antal klip, der modsvarer affaldsmængden delt med trailerlæs. Er der haveaffald både på erhvervskøretøjet samt på en på erhvervskøretøjet monteret trailer, afregnes med 2 klip.

Større mængder erhvervs-haveaffald (som f.eks. en ladcontainer) bortskaffes via renovatør/entreprenør med afregning direkte til disse.

Afregningsreglerne for genbrugspladsen er mage til de hidtidige afregnings-regler for komposteringspladsen, så der skulle ikke blive nogen økonomisk forskel for de erhvervsdrivende.

Affaldsbekendtgørelsen i uddrag:

§ 40. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde både virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, adgang til mindst én genbrugsplads, jf. dog stk. 3. Ordningen giver virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med. Der betales for genbrugspladsen efter reglerne i §§ 57-58, hvis tilbuddet benyttes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for virksomheder begrænse adgangen efter stk. 1 til affald bragt til pladsen i indregistrerede køretøjer, der vejer op til 3500 kg. Kommunalbestyrelsen skal endvidere give virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, som transporteres i en på køretøjet monteret trailer.