Du kan søge kommunen om hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, hvis du står i en vanskelig økonomisk situation. Du kan bruge kommunens ansøgningsskema og vedlægge relevant dokumentation.

Ansøgning om enkeltydelser (lov om aktiv socialpolitik, kapitel 10, og lov om integration, kapitel 6)