Overvejer du at opsætte et solenergianlæg, er der nogle grundlæggende forhold du bør undersøge.

  • Er der en lokalplan, der siger noget om opsætning af solenergianlæg?
  • Er der noget i bygningsreglementet/lokalplanen om bygningshøjder, tagmaterialer o.l.
  • Er huset fredet?
  • Er huset bevaringsværdigt, eller er der særlige regler om husets udseende?
  • Er der mulighed for at placere solenegianlæg så det får den mest optimale orientering uden skygge i løbet af dagen fra træer, tagudhæng mm.?

Fanø Kommune har derfor udarbejdet en vejledning.