Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til dig, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindret i, eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og behandling, der typisk udføres i borgerens hjem eller efter nærmere aftale i HjemmeTandplejens Tandlægebus ved bopælen.

Formålet med omsorgstandplejen er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv ved at fremme sundhed og trivsel, herunder at borgeren:

  • har god tyggefunktion
  • har god mundhygiejne
  • undgår sygdomssymptomer og -tilstande i tænder, mund og kæber
  • opretholder / forbedrer livskvaliteten fysisk, psykisk og socialt