Trivsel på tværs - fordi alle børn og unge på Fanø skal trives

På Fanø skal alle børn og unge trives!

Det gør langt de fleste heldigvis også, men hvis behovet opstår, skal vi hurtigt kunne sætte ind med støtte og handling. Vi ved, at jo tidligere vi sætter ind, jo hurtigere trives jeres barn igen. Forebyggelse og tidlig indsats kan gøre en stor forskel. 

Derfor udarbejder Fanø Kommune en vurdering af børn og unges trivsel, udvikling og læring mindst en gang om året. 

Den første trivselsvurdering foretager sundhedsplejersken i barnets første leveår, hvorefter pædagoger i dagtilbud og lærere i skolen overtager opgaven i takt med, at barnet bliver ældre. I Fanø Kommune kalder vi det trivsel på tværs - helt fra barnets fødsel til den unge er klar til at starte sin ungdomsuddannelse. 

De årlige trivselsmålinger foretages i systemet TOPI - en sammentrækning af Tidlig OPsporing og Indsats. Giver jeres barns måling anledning til bekymring, vil I som forældre altid blive inddraget som de første. 

Det gælder selvfølgelig også i hverdagen, hvor sundhedsplejerske, pædagoger og lærere som altid gerne vil i dialog med jer som forældre omkring jeres barns trivsel. TOPI giver os blot en mere systematisk metode, der registrerer udfordringerne og sikrer, at vi kommer rundt om alle børn - også dem der trives og helst skal blive ved med det.


VIDEO: Se her hvordan vi i Fanø Kommune arbejder med trivsel på tværs og TOPI.