Fanø Kommunes beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge

Kommunalbestyrelsen godkendte på Byrådsmøde september 2020 Fanø Kommunes beredskabsplan mod overgreb.

Beredskabsplanen henvender sig til dig, der i dit arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Du skal sammen med dine kollegaer bidrage aktivt til at forebygge overgreb mod børn og unge og kunne handle aktivt på en mistanke eller konkret viden om overgreb. Beredskabsplanen beskriver hvordan du skal reagere, hvis du får mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung under 18 år.

Fanø Kommunes beredskabsplan vil blive revideret senest primo 2024.