Fanø Seniorråd har lavet nedenstående brochure, der indeholder information og facts af interesse især for den tredjedel af borgere, der er over 60 år. Hvis du ikke har brug for oplysningerne i dag, vil det måske være tilfældet næste år.

Det er altså ikke nogen turistbrochure eller salgsreklame.

Klik på brochuren: God læselyst.

 

Klik her for at læse mere om Seniorrådet og deres arbejde

 

Beboere og pårørende på Fanø Plejecenter kan få indflydelse på egen situation gennem et brugerråd. Rådet fungerer som et forum for dialog mellem brugerne og kommunen.

Se referaterne fra Beboer- og pårørenderådet her:

Referat 06.06.2018

Referat 19.07.2018

Referat 20.08.2018

Referat 13.09.2018 - Høringssvar vedr. 1. budgetbehandling 2019

Referat fra den 27.09.2018 vedr. valg 2018

VALG 2018

Referat fra den 6.3.2019

Referat fra 26.9.2019

 

Forretningsorden for Beboer- og pårørenderådet - klik her

Vedtægter for Beboer- og pårørenderådet

 

 

Fanø Kommune besøger uanmeldt Fanø Plejecenter én gang årligt for at føre tilsyn.

Formålet med tilsynet er, at myndigheden – blandt andet via de ældres oplysninger – kan sikre, at den ældre får den hjælp, de er visiteret til efter Servicelovens § 83 og 86.

Tilsynene skal desuden skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling.

Velfærdsforvaltningen, Sundhed & Administration sikrer, at uanmeldt tilsyn gennemføres én gang årligt.

Efter hvert tilsyn udarbejdes en rapport.

Se rapporterne for det uanmeldte besøg her:

Rapport 2016

Rapport 2018

Rapport 2019

Kommunen har ansvar for at føre tilsyn med personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og følger op på, at borgere, der er visiteret til indsatserne, modtager den rette hjælp

Formål

Tilsynet skal afdække, hvordan sammenhængen er mellem de beskrevne og vedtagne rammer og den praksis, der udføres i hjemmeplejen. Tilsynet skal medvirke til at sikre kvalitet, faglighed, sikkerhed, tryghed og økonomisk ansvarlighed i hjemmeplejen hos såvel de kommunale som private leverandører.

Mål

Målet er, at sikre

  • at de leverede ydelser – personlig pleje, praktisk hjælp og madservice - er i overensstemmelse med de ydelser, som borgeren er visiteret til
  • at hjælpen leveres ifølge Fanø Kommunes kvalitetsstandarder
  • at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov

Velfærdsforvaltningen, Sundhed & Administration sikrer, at uanmeldt tilsyn gennemføres én gang årligt.

Fanø Kommunes tilsynspolitik kan se her

Efter hvert tilsyn udarbejdes en rapport.

Se de seneste rapporter her:

Rapport 2016

Rapport 2018

Rapport 2019

Styrelsen for Patientsikkerhed føre tilsyn ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Tilsynsrapport 2017 - Sundhedshuset, Hjemmepleje, Fanø Kommune

Tilsynsrapport 2019 - Fanø Plejecenter

Fødevarestyrelsen fører tilsyn med madproduktionen på Fanø Plejecenter.

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter her