Fanø Seniorråd har lavet nedenstående brochure, der indeholder information og facts af interesse især for den tredjedel af borgere, der er over 60 år. Hvis du ikke har brug for oplysningerne i dag, vil det måske være tilfældet næste år.

Det er altså ikke nogen turistbrochure eller salgsreklame.

Klik på brochuren: God læselyst.

Klik her for at læse mere om Seniorrådet og deres arbejde

 

Fanø Kommune besøger uanmeldt Fanø Plejecenter én gang årligt for at føre tilsyn.

Formålet med tilsynet er, at myndigheden – blandt andet via de ældres oplysninger – kan sikre, at den ældre får den hjælp, de er visiteret til efter Servicelovens § 83 og 86.

Tilsynene skal desuden skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling.

Velfærdsforvaltningen, Sundhed & Administration sikrer, at uanmeldt tilsyn gennemføres én gang årligt.

Efter hvert tilsyn udarbejdes en rapport.

Se rapporterne for det uanmeldte besøg her:

Rapport 2013

Rapport 2015

Rapport 2016

Rapport 2018

Kommunen har ansvar for at føre tilsyn med personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og følger op på, at borgere, der er visiteret til indsatserne, modtager den rette hjælp

Formål

Tilsynet skal afdække, hvordan sammenhængen er mellem de beskrevne og vedtagne rammer og den praksis, der udføres i hjemmeplejen. Tilsynet skal medvirke til at sikre kvalitet, faglighed, sikkerhed, tryghed og økonomisk ansvarlighed i hjemmeplejen hos såvel de kommunale som private leverandører.

Mål

Målet er, at sikre

  • at de leverede ydelser – personlig pleje, praktisk hjælp og madservice - er i overensstemmelse med de ydelser, som borgeren er visiteret til
  • at hjælpen leveres ifølge Fanø Kommunes kvalitetsstandarder
  • at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov

Velfærdsforvaltningen, Sundhed & Administration sikrer, at uanmeldt tilsyn gennemføres én gang årligt.

Fanø Kommunes tilsynspolitik kan se her

Efter hvert tilsyn udarbejdes en rapport.

Se de seneste rapporter her:

Rapport 2012

Rapport 2014

Rapport 2015

Rapport 2016

Rapport 2018

Embedslægen besøger uanmeldt Fanø Plejecenter én gang årligt for at føre tilsyn. Embedslægens tilsyn vedrører de sundhedsmæssige forhold på plejecenteret.

Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder embedslægen en rapport. Rapporten bruges til udvikling på området.

Hvis der ikke har været væsentlige fejl og mangler, kan embedslægen beslutte, at tilsynet ikke gennemføres på et plejecenter det efterfølgende år.

Se de seneste tilsynsrapporter fra Embedslægens her:

Rapport 2014

Rapport 2016

Tilsynsrapport 2017 - Sundhedshuset, Hjemmepleje, Fanø Kommune

Fødevarestyrelsen fører tilsyn med madproduktionen på Fanø Plejecenter.

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter her