Er du fyldt 80 år, tilbyder kommunen dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Fyldt 75 år

Er du fyldt 75 år, tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg.

Fyldt 80 år

Næste tilbud om besøg får du, når du fylder 80 år, hvor kommunen skal tilbyde dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med et hjemmebesøg er, at du og kommunen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Under samtalen kan I gennemgå dine livsforhold. Det kan for eksempel være din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige besøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 79 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du vil klage over hjemmehjælp

Du kan klage over din hjemmehjælp, fx over hjælpens omfang, den måde opgaverne udføres på, den person, som udfører opgaverne, eller over at der er givet afslag på hjemmehjælp.

Det er kommunalbestyrelsen i din kommune, der har det overordnede ansvar for ældreplejen. Ønsker du at klage eller gå i dialog angående kommunens serviceniveau, kan du derfor rette henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Lovgivning

Bestemmelser om forebyggende hjemmebesøg bliver fastsat i Serviceloven § 79a.

Læs også

På borger.dk

Mere om forebyggende hjemmebesøg i Fanø Kommune

Du vil blive kontatket pr. telefon, hvor I aftaler et besøg. Besøget varer ca. 1 time.

Vores forebyggende medarbejder, som besøger dig, har en sundhedsfaglig baggrund. Medarbejderen kan ikke bevilge ydelser, men kan henvise dig til det rette sted.

Hvis du i forvejen modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, eller hvis du bor i plejebolig, får du ikke tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

 

 

Folder om forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg