Fanø, Varde og Esbjerg kommuner har indgået ét fælles beredskab, Sydvestjysk Brandvæsen.

Sydvestjysk Brandvæsen er samlet på Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø.

Telefon: 76 16 50 00
Hovedpostkasse: post@svjb.dk 
Hjemmeside: www.svjb.dk 

Telefon nr. til vagthavende indsatsleder for Fanø, Varde og Esbjerg: 27 24 11 79

Beredskabet sender i særlige krisesituationer sms varsler ud til borgere. Der sendes sms varsler ud til borgere og andre der tilmelder sig, ved f.eks. lukning for vandet, større oversvømmelser/storme og andre kritiske hændelser som f.eks. efterlysning af personer. Der sendes ikke sms varsler ud ved forhøjet vandstand som kun medfører oversvømmelse af havneområdet. Det er Fanø Kommune der sammen med vagthavende indsatsleder vurderer om en hændelse skal varsles via sms. 

Selvbetjeningsløsning