Børne- og ungdomstandpleje omfatter alle børn og unge mellem 3 og 18 år
Kommunen betaler for behandlingen - også den eventuelle nødvendige ortodontiske tandregulering.

I de fleste kommuner foregår børne- og ungdomstandplejen på kommunale tandklinikker. I de mindre kommuner er opgaven oftest lagt over til privatpraktiserende tandlæger, som er tilfældet ved Fanø Kommune.

Når barnet fylder tre år, vil forældrene blive kontaktet af Fanø Kommune, således barnet kan blive tilmeldt en tandlæge.

Hvis man vil vælge en anden tandlæge end dem Fanø Kommune samarbejder med, kan det blive for egen regning.