Fra ejendomme til private fællesveje og offentlige veje

 

Ny indkørsel (vejadgang) eller udvidelse af indkørsel

Hvis du ønsker en ny indkørsel eller udvide en eksisterende indkørsel fra vejen og ind til grunden, skal du søge kommunen om tilladelse.

Kommunen skal som vejmyndighed altid godkende nye vejadgange og ændring af de eksisterende.