Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Kommunerne og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.
Aftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sikrer klare spilleregler for samarbejdet ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Rammeaftalen udarbejdes i kommunerne i samarbejde med Region Syddanmark, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet. Rammeaftalen genforhandles årligt.

Du kan finde aftalerne ved at klikke her