Det kommende seniorrådsvalg i Fanø Kommune fremrykkes, så det fremadrettet følger kommunalvalget. 

Byrådet i Fanø Kommune har på sit seneste møde besluttet at fremrykke det næste valg til Seniorrådet, så det finder sted samtidig med kommunalvalget den 16. november 2021. 

Herefter følger Seniorrådets valgperiode kommunalvalget dvs. perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Valget til Seniorrådet afholdes som et digitalt fremmødevalg. Det betyder, at man ved at scanne sit sundhedskort kan afgive sin stemme via tablet på valgstedet i Fanø Hallen. 

Alle borgere, som er fyldt 60 år på valgdagen den 16. november, kan deltage i valget. 

Seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og politikere om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører den ældre del af befolkningen på Fanø.