Pr. 1. januar 2010 blev vandforsyning og spildevandsforsyning inkl. tømningsordningen udskilt fra Fanø Kommune til et kommunalt ejet aktieselskab. Dette skete som led i vandsektorloven.

Det nye selskab hedder Fanø Vand A/S.

Ved varsling, brud/reparation på ledningsnettet kan du finde information på fanoevand.dk.

Kontaktoplysninger:
Fanø Vand A/S
Stadionvej 11A
6720 Fanø
Tlf: 2445 0088

Hjemmeside: fanoevand.dk

Nordby Fjernvarme a.m.b.a.
Bavnebjerg 44
6720  Fanø
nf@fanonet.dk

Telefon: 7516 2724
Vagt tlf: 2921 3036

Læs mere på Nordby Fjernvarmes hjemmeside: Nordbyvarme.dk

Læs om Sønderho Antenneforening på hjemmesiden: soenderho-af.dk

Læs mere om Nordby Antenneforening på hjemmesiden:  fanonet.dk

Læs mere om Rindby Vand på hjemmesiden:  Rindbyvand.dk

Fanø Bad Vandforsyning
Fanø Vesterhavs Bad
Golfvejen 5
76 66 00 77