Der blev den 29. september 2020 indgået budgetforlig for Fanø Kommunes budget 2021 samt overslagsårene 2022, 2023 og 2024.