Der blev den 21. september 2017 indgået budgetforlig for Fanø Kommunes budget 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021.