Alle borgere skal have lige adgang til at deltage i folkeoplysende fritidsaktiviteter.

Det skal være let tilgængeligt at deltage i fritidsaktiviteter, både administrativt og fysisk.