To eller flere naboer kan gå sammen om beholderne og dermed dele udgiften til tømningsbidraget.

En deleordning omfatter både en restaffald- og en bioaffaldsbeholder.
Det er ikke muligt kun at dele f.eks. bioaffaldsbeholder.

Affaldsbeholdere i deleordning placeres ved anmelders ejendom.

Boligbidraget er obligatorisk for alle og kan ikke deles. Det er kun Tømningsbidraget, som er afhængigt af beholderstørrelsen, der kan deles.

Tømningsbidraget for de tilmeldte containere opkræves hos anmelder, som selv sørger for at dele udgiften med dem, man deler affaldsbeholdere med. Den indbydes fordeling af udgifterne til tømningsbidraget er Fanø Kommune uvedkommende.

 

Ansøgningsblanket - Word

Ansøgningsblanket - PDF