To eller flere naboer kan gå sammen om beholderne og dermed dele udgiften til tømningsbidraget.

En deleordning omfatter både en restaffald- og en bioaffaldsbeholder.
Det er ikke muligt kun at dele f.eks. bioaffaldsbeholder.

Affaldsbeholdere i deleordning placeres ved anmelders ejendom.

Boligbidraget er obligatorisk for alle og kan ikke deles. Det er kun Tømningsbidraget, som er afhængigt af beholderstørrelsen, der kan deles.

Tømningsbidraget for de tilmeldte containere opkræves hos anmelder, som selv sørger for at dele udgiften med dem, man deler affaldsbeholdere med. Den indbydes fordeling af udgifterne til tømningsbidraget er Fanø Kommune uvedkommende.

OBS: Frem til den 30. juni 2018 var det gebyrfrit at ændre ordning og størrelse på restaffaldsbeholder. Fra den 1. juli 2018 koster det 250,00 kr. inkl. moms.