1. februar 2015 trådte lov nr. 56 af 27. januar 2015 i kraft. Ændringsloven regulerer bl.a. afdragsordninger, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning for ejendomsejere i det åbne land. Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 udmønter denne lov og trådte i kraft den 5. februar 2015.

Ifølge bekendtgørelsen skal ejendomsejere kunne ansøge kommunen om forlænget påbudsfrist og afdragsordning.