Velkommen til Fanø Fritidscenter

 

Under Fanø Fritidscenter er der organiseret SSP, ungdomsklubben og SFO’en.

Ind og udmeldelser kan finde sted d. 1. eller d. 15. i måneden og udmeldelser skal ske med en måneds varsel.

Fanø SFO er normeret til 90 børn fra 0. klasse til og med 4. klasse.

SFO'en er for alle børn i 0.-1.-2.-3. og 4. klasse. Vi tilbyder gode rammer for leg og aktivitet efter skoletiden.
SFO´en er indrettet med mange forskellige rum og plads til både de vilde lege og afdæmpet fordybelse i stille kroge.

For mere information: www.FanøSkole.dk

Ungdomsklubben er for unge fra 5., 6., 7. klasse til de fylder 18 år.

I klubben har de unge mulighed for at være sammen på andre måder i skolen. Der er plads og tid til at ”hænge ud” og være sammen, og der arrangeres aktiviteter af alle mulige slags. Klubben er bemandet af pædagoger, der hjælper de unge med at sætte gang i aktiviteter, så en aften i klubben får et godt indhold for alle. I pædagogerne har de unge en sikker havn – en tryg voksen at komme til.

For mere information: www.FanøSkole.dk

SSP Fanø er et samarbejde mellem Fanø Skole, Socialforvaltningen og Politi. 
SSP forebygger kriminalitet blandt børn og unge.

For mere information: www.fanoe.dk/borger/boern-unge-og-familie/ssp-og-forebyggelse

Fanø Kommune giver mulighed for  at få økonomisk støtte til et aktivt fritidsliv - kaldet Fritidspas

Læs mere om Fritidspas her

Information om takster og egenbetaling finder du i Fanø Kommunes takstblad.

Takster og egenbetaling

Indmeldelse og udmeldelse til SFO og Ungdomsklub skal ske elektronisk via digital pladsanvisning