Det griber dybt ind i en families hverdag, når et menneske rammes af en demenssygdom.

Med den rigtige støtte og hjælp er det muligt at  få nogle gode år, både som dement og som pårørende.

Når du bor i Fanø Kommune kan du få råd og vejledning af fagpersoner omkring demens.

Hvis du oplever hukommelsessvækkelse eller har mistanke om demens, skal du kontakte egen læge

Fanø Kommune kan tilbyde:

  • Støtte i forbindelse med udredning af sygdommen og opstart af behandling
  • Information og rådgivning om sygdommen
  • Information og rådgivning om Fanø Kommunes tilbud til borgere med demenssygdom og deres pårørende

Hjemmebesøg

Du er altid velkommen til at kontakte Visitationen i Fanø Kommune tlf. 76 66 08 66 på hverdage mellem kl. 8 og 10. Visitationen vil formidle kontakt til de relevante fagpersoner i Fanø Kommune.

 

Fanø Kommune arbejder på at blive en demensvenlig kommune.

Jf. den nationale demenshandleplan 2025 er det bl.a. regeringens mål at samtlige 98 kommuner bliver demensvenlige.

Med demenshandlingsplanen prioriteres 470 mio. kr. til 23 konkrete initiativer, der skal medvirke til at løfte fremtidens demensindsats.

I Fanø Kommune gør vi allerede rigtig meget på demensområdet. Herunder kan I se nogle af de indsatser vi har sat gang i:

Fanø Kommune har søgt og fået bevilget ca. 4,2 mill. kr. i samarbejde med Esbjerg Kommune til at styrke demensindsatsen ved at give sundhedsfagligt frontpersonale et praksisnært kompetenceløft på demensområdet og ved at holde visions-/vidensdelingsdage for ledere og medarbejdere med koordinerende roller.

Fra Fanø Kommune indgår 55 ssh/ssa, 6 sygeplejersker og 5 terapeuter i projektet. Midlerne anvendes i 2018.

Fanø Kommune har indgået et samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, der betyder, at borgere med demens og deres pårørende gratis kan få rådgivning i Esbjerg og Varde. Opstart i 2018.

Velfærdsforvaltningen arbejder på initiativer med henblik på at borgere med demens tilbydes fysisk træning. Forventes klar primo 2018.

Fanø Kommune har med hjælp fra puljemidler fra Sundheds- og ældreministeriet i 2017 fået indrettet fællesarealerne på Fanø Plejecenter, så det skaber tryghed og trivsel for beboere med demens på Fanø Plejecenter.

Nyttehaven er en oase, etableret, anvendt på tværs af generationer - frivillige, skolen og haveinteresserede. 

Nyttehaven er bl.a. henvendt til borgere med demens som aflastning af pårørende.

Læs mere om Nyttehaven her

 

Advarselstegn på demens

Demens er en fællesbetegnelse for symptomer fra mange sygdomme. Kend symptomerne – så kan du og din familie få hjælp i tide.

 

Det er normalt at glemme en aftale eller en kop kaffe, man har stillet fra sig. Mennesker med demens glemmer oftere ting – og kommer ikke i tanke om dem igen.

I travlheden kan man servere middag for familien og komme til at glemme salaten i køkkenet. Mennesker med demens kan tilberede et måltid, hvorefter de glemmer at de overhovedet har tilberedt det.

Vi kan alle have problemer med at finde det rigtige ord. Mennesker med demens kan glemme helt enkle ord og erstatte dem med nogle andre, så det, de siger, bliver uforståeligt.

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

Hvilken dato er det i dag? Hvad var det, jeg skulle hente i stuen? Alle kan glemme den slags. Mennesker med demens kan fare vild i deres eget kvarter uden at vide, hvor de er, eller hvordan de finder hjem.

Man kan blive så opslugt, at man glemmer verden omkring sig. Mennesker med demens kan helt glemme, hvad de skal og hvor de er – og tage vintertøj på, selv om det er sommer

Det kan være svært at få bankens kontoudtog til at stemme med kvitteringerne. Mennesker med demens kan helt glemme tallene, og hvad de skal bruges til.

Alle kan glemme brillerne eller bilnøglerne. Mennesker med demens kan komme til at lægge strygejernet i fryseren og glemme alt om det igen.

Vi skifter alle humør af og til. Mennesker med demens kan uden grund have pludselige humørsvingninger, nærmest fra sekund til sekund.

Når vi bliver ældre ændrer vi også vores syn på mange ting. Mennesker med demens kan ændre sig drastisk og f.eks. blive meget forvirrede, aggressive eller mistænksomme.

 Alle kan blive modløse over dagligdagens trummerum. Mennesker med demens kan blive meget passive og har brug for opmuntring og støtte til at fortsætte selv enkle opgaver.