Kraftig og langvarig regn, blæst og forhøjet grundvand udfordrer Fanø. Mange sommerhusejere og grundejere oplever oversvømmelse, da vandet ikke kan ledes væk pga. den allerede vandmættede jord.

Fanø Kommunes Materielgård arbejder på højtryk for at vedligeholde grøfter og vandløb og sørge for, at intet kan sidde i vejen for, at vand kan løbe væk og ud i havet.

Læs mere her omkring, hvem der vedligeholder og har ansvar for kommunens vandløb og grøfter.

Oplever du alligevel oversvømmelse, fordi din grund ligger lavt, er der flere tiltag, du selv kan gøre for at mindske risikoen for skade på din ejendom. Vi har følgende råd:

  • Tjek dit hus og afblænd udsatte åbninger
  • Afskærm evt. huset med sandsække (se længere nede)
  • Sikre værdier ved at opbevare dyrebare ejendele i plastbokse og flyt dem væk fra gulv og kælder
  • Hvis der er risiko for, at vandet kan trænge ind i huset, så kontakt forsikringsselskab og aftal, om der skal rekvireres skadeservice.

Sandsækkedepot åbne for borgere

Ved kraftige storme og oversvømmelser åbner Fanø Kommune og Sydvestjysk Brandvæsen et udleveringssted af sandsække på Vangled 32 (Gårdspladsen) til de borgere, der grundet den høje vandstand, har brug for at sikre egne boliger. Sandsække kan anvendes i forbindelse med strømmende vand, eksempelvis overfladevand fra de store mængder regn.

Vi henstiller til, at der kun afhentes det nødvendige antal af gangen til brug for direkte sikring af oversvømmelsestruede bygninger (sikring af åbninger mv i bygninger).

Flere spørgsmål ang. hjælp til oversvømmelse kan rettes mod Sydvestjysk Brandvæsen.

Direkte kontakt: 76 16 50 00

Ved hastende meldinger/forespørgsler 1 1 4  - Ved alarm  1 1 2 

 

Stormrådet har i samarbejde med Forsikring & Pension udarbejdet en kort animationsfilm, som kort og klart beskriver, hvad der er op og ned på hjælpen i stormflodsordningen. ​​​​​

Stormflod / film2