Har du sommerhus på Fanø, skal du  sortere bioaffaldet fra det øvrige affald. Bioaffald er for eksempel rester af grøntsager, frugt, kød og fisk.


Da der omkring årsskiftet er to ulige uger i streg, vil der fra 2021 blive bytte om, hvilken uge du får tømt dit affald.

Hvis du i 2020 eksempelvis har fået tømt dit rastaffald i lige uger, og bioaffald i ulige uger, vil du i 2021 få tømt dit restaffald i ulige uger, og dit bioaffald i lige uger.

Tømmedagen forbliver den samme

Klik på området hvor ejendommen ligger. En boks åbner op, så du kan se hvornår dit affald afhentes.