Der er oprettet et fælles huslejenævn og beboerklagenævn for Fanø og Esbjerg kommuner.

Huslejenævnet
Huslejenævnet behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere om lejemål i private udlejningsejendomme i Esbjerg og Fanø kommuner.
Huslejenævnet kan først tage stilling til en sag, når parterne har konstateret, at de ikke har været i stand til at nå frem til en forligsmæssig ordning.

Beboerklagenævnet
Beboerklagenævnet behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere ome lejemål i boligforeninger i Esbjerg og Fanø kommuner. Beboerklagenævnet kan først behandle en sag, når parterne har konstateret, at de ikke har været i stand til at nå frem til en forligsmæssig ordning.

Huslejenævnet for Esbjerg og Fanø Kommuner

Beboerklagenævn for Esbjerg og Fanø kommuner