Der er oprettet et fælles huslejenævn og beboerklagenævn for Fanø og Esbjerg kommuner.

Huslejenævnet

Huslejenævnet behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere om lejemål i private udlejningsejendomme i Esbjerg og Fanø kommuner.
Huslejenævnet kan først tage stilling til en sag, når parterne har konstateret, at de ikke har været i stand til at nå frem til en forligsmæssig ordning.

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere ome lejemål i boligforeninger i Esbjerg og Fanø kommuner. Beboerklagenævnet kan først behandle en sag, når parterne har konstateret, at de ikke har været i stand til at nå frem til en forligsmæssig ordning.