Har du sommerhus på Fanø, skal du fra den 1. januar 2018 sortere bioaffaldet fra det øvrige affald. Bioaffald er for eksempel rester af grøntsager, frugt, kød og fisk.

Du får en beholder til bioaffald og en beholder til restaffald i stedet for din affaldssæk.

To eller flere naboer kan gå sammen om beholderne og dele udgiften til tømningsbidraget. Den person, der har beholderne stående, får tilsendt regningen. Der kan vælges mellem 2 forskellige størrelser beholdere.

Du har også mulighed for at fravælge de nye beholdere og i stedet selv aflevere bioaffald og restaffald på de nye supermiljøstationer.

Billede

Fra den 1. januar 2018 skal beboere i sommerhuse på Fanø sortere bioaffaldet fra det øvrige affald. Bioaffald er for eksempel rester fra grøntsager, frugt, kød og fisk.

Du får derfor 2 nye affaldsbeholdere ved dit sommerhus i stedet for den nuværende affaldssæk. Den ene beholder er til bioaffald, og den anden er til restaffald.

Kom affaldet i en pose og bind knude på posen, inden du lægger den i affaldsbeholderen til bioaffald.

Vi tømmer affaldsbeholderne hver 14. dag. Den ene type affald på ulige uger og den anden type affald på lige uger. I juli og august tømmer vi dog beholderen til bioaffald hver uge.

Vi kører affaldet til et biogasanlæg, hvor det bliver omdannet til biogas, som bruges til produktion af el, varme og brændstof. Restproduktet bliver brugt til gødning på landbrugsmarker.

Affaldsgebyr
* Din pris er delt i et fast boligbidrag og et variabelt tømningsbidrag. Boligbidraget dækker bioaffaldsordningen, genbrugspladsordningen og adgang til miljøstationer. Variabelt tømningsbidrag afhænger af størrelsen på din valgte restaffaldsbeholder og dækker alle tømme- og bortskaffelsesudgifter

Boligbidrag 2018: 2.000 kr. inkl. moms

140 L Bioaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 109 cm, B: 52 cm, D:59 cm
Prisen er indeholdt i boligbidraget

240 L Bioaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 115 cm, B: 62 cm, D: 76 cm
Prisen er indeholdt i boligbidraget

140 L Restaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 109 cm, B: 52 cm, D:59 cm
Tømningsbidrag 2018: 850,00 kr. inkl. moms

1 stk. 240 L Restaffald
Beholder med et rum
Størrelse: H: 115 cm, B: 62 cm, D: 76 cm
Tømningsbidrag 2018: 1.000,00 kr. inkl. moms

Flasker, dåser, plastflasker, pap og papir afleverer du på miljøstationerne eller genbrugsstationen. Al emballage skal være ren og tømt for indhold.

Du skal sortere affaldet i de rigtige containere.

Fra den 1. januar 2018 kan du vælge at aflevere restaffald og bioaffald på de nye super-miljøstationer.

Skraldemanden tømmer mange beholdere i løbet af en dag. Derfor er det vigtigt, at han kan køre beholderne ud til skraldebilen uden forhindringer, og uden at han skal løfte eller vende beholderne.

Sørg for god plads omkring beholderne og et fast underlag at køre beholderne på. Det dur ikke med løst grus eller højt græs. På tømmedagen skal hjul og håndtag vende ud mod skraldemanden.

Du kan eventuelt sætte beholderne frem til vejen på tømningsdagen.

I nogle sommerhusområder kræver lokalplanen, at affaldsbeholdere skal være afskærmede.

Se forslag her: Afskærmning af affaldsbeholdere

Link til plansystem.dk, hvis du vil se lokalplan for dit område: Plansystem - lokalplaner

Pjece - Dansk

Pjece - Tysk - Deutsch

Pjece - Engelsk - English

Miljøstationer på Fanø