Rutebil og Telebus

Telebus som supplement til rutebilen

Princippet er at rutebilen kører mindre i fast rutefart, og at Telebussen i yderperioderne for det meste skal kører på bestilling. I vinterhalvåret vil rutebilen med nogle få undtagelser kun betjene Nordby og Sønderho i dagtimerne på hverdage, idet skolebørn og færgepassagerer prioriteres. Rindby Strand og Fanø Bad betjenes af telebussen. Telebussen skal efter at have kørt morgenafgangene fra Sønderho, kun køre visiterede- og bestilte ture. 
Telebussen er udstyret med lift, således at ordningen også vil kunne bruges af kørestolsbrugere. 

For visiterede borgere vil der ikke være ændringer i bestillingen og kørslen, den vil stadig være fra dør til dør, og have førsteprioritet frem for telekørslen.