Kollektiv Trafik – Rutebil og Telebus

Fanø Kommune har vedtaget at introducere Telebus som supplement til rutebilen
Princippet er at rutebilen fremover skal køre mindre i fast rutefart, og at Telebussen i yderperioderne for det meste skal køre på bestilling. I vinterhalvåret vil rutebilen med nogle få undtagelser kun betjene Nordby og Sønderho i dagtimerne på hverdage, idet skolebørn og færgepassagerer prioriteres. Rindby Strand og Fanø Bad betjenes af telebussen. Telebussen skal efter at have kørt morgenafgangene fra Sønderho, kun køre visiterede- og bestilte ture. 
I de perioder Telebussen er ledig vil den have fast holdeplads ved færgen. Telebussen er udstyret med lift, således at ordningen også vil kunne bruges af kørestolsbrugere. 

For visiterede borgere vil der ikke være ændringer i bestillingen og kørslen, den vil stadig være fra dør til dør, og have førsteprioritet frem for telekørslen.  

Rutebilen
Rutebilen har 23 siddepladser, 34 ståpladser og plads til 1 kørestol. Den kører på hverdage, om formiddagen fra Sønderho til færgen via Vestervejen og skolen. Om eftermiddagen kører rutebilen via Langelinje til færgen.
Modsat retning fra Færgen til Sønderho om formiddagen er via Langelinje. Om eftermiddagen køres fra færgen via Vestervejen og Skolen med enkelte afstikkere til Fanø Bad og Rindby Strand.
I weekenderne kører rutebilen til/fra Sønderho via Fanø Bad eller Rindby Strand til/fra færgen.

Priser - rutebilen
Det koster 30,- kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn.
Børn med ungdoms- eller skolekort kører gratis.
Månedskort 400,-  kr. der gælder til både bus og telebus.
Der gives 50% rabat ved forevisning af rejsekort, men der kan ikke betales med rejsekortet.

Telebussen
Telebussen kan have op til 14 passagerer af gangen. Det er chaufføren der planlægger ruten og af hensyn til andre passagerer kører bussen ikke altid den korteste vej.
Telebussen kører fra dør til dør efter eget ønske, og der må forventes en vis ventetid. Ønsker man at nå en bestemt færge eller at blive afhentet på et bestemt tidspunkt skal kørslen bestilles i så god tid at chaufføren kan planlægge sine ture (gerne 2 timer før afgang). 

Telebussen kører
Hverdage mellem 7:45 og 15:30 samt 19:00 og 23:00.
Lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 19:00 og 23:00.
I december 2018 køres forsøgsvis til kl. 24 alle dage.

Bemærk: Turen skal være afsluttet inden for tidsrummet, hvor telebussen kører.
Det er muligt at tilkøbe udvidet køretid fra kl. 15.30 – 19 og/eller 23 – 02. Den tilkøbte køretid skal være op mod eller i umiddelbar forlængelse af de faste køretider. Ønsker man at tilkøbe køretid skal det bestilles min. 2 dage før hos kørselskontoret 21 52 47 09.

Priser - telebussen
Det koster 40,- kr. pr. voksen og 20. kr. pr barn.
Børn med ungdoms- eller skolekort kører gratis.
Månedskort 400,-  kr. gælder til både bus og telebus.
Der gives ikke rabat ved forevisning af rejsekort.
Ved tilkøb af ekstra køretid, skal der betales en garantipris på 480 kr. pr. påbegyndt time. Indtægter modregnes i garantiprisen.

Ring og bestil i god tid
Hverdage i tidsrummet 7:45 - 15:30 samt 19:00 til 23:00.
Lørdage, søndage og helligedage i tidsrummet 19:00 til 23:00.
Bemærk: Der kan kun bestilles kørsel til samme dag.

Du skal ringe til 29 68 82 00
Husk at oplyse: 

  • navn
  • telefon nr.
  • antal personer, der skal afhentes
  • hvor du skal hentes fra
  • hvor du skal køres til
  • ønsket tidspunkt for turen
  • om du medbringer kørestol, rollator eller lignende

Du får med det samme at vide, hvornår du kan forvente at blive hentet.

Bestilling af månedskort 
Send en mail til raadhuset@fanoe.dk med navn, startdato for månedskort, samt billede. Der indbetales samtidig kr. 400,- via MobilePay på nr. 93678, skriv navn i kommentarfeltet. Når kortet er færdigt modtages en mail, hvorefter kortet kan afhentes i borgerservice på rådhuset. Kan man ikke betale via MobilePay skrives dette i mailen og kortet betales med betalingskort eller aftalte penge ved afhentningen. Digitalt månedskort til mobiltelefon kan også bestilles, hvis du mailer kvitteringen fra MobilePay til raadhuset@fanoe.dk.

 

 

Køreplan fra 22. oktober 2018

Takster 1. januar 2018