HØRING |

Opdateret: 9. oktober 2019

Fanø Byråd vedtog den 7. oktober 2019 at oversende Budget 2020 – 2023  til 2. behandling.

Budgetgrundlaget fra 1. behandling blev præsenteret på dialogmøde for interesserede borgere og høringsberettigede den 8. oktober 2019.

Materialet fra dialogmødet sendes hermed i offentlig høring.

Borgmesterens gennemgang på byrådsmødet den 7. oktober 2019 kan ses på Fanø Kommunes Youtube kanal

Sidste frist for høringssvar er torsdag den 24. oktober 2019 kl. 12.00