HØRING | Arkiv

Opdateret: 7. maj 2019

Fanø Byråd vedtog den 22. januar at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2017 og Lokalplan 106– Bevarende Lokalplan for Sønderho med tilhørende screening for miljøvurderingspligt, i offentlig høring. 

Lokalplanens baggrund Sønderhos velbevarede bymidte med fredede og bevaringsværdige huse, snævre gader, stier og grønninger med kig til det omgivende klit- og marsklandskab gør Sønderho til en af landets bedst bevarede landsbyer; en by vi ikke bare på Fanø men i hele landet kan være stolt af at være i besiddelse af og fremvise. Landsbyen er derfor særlig sårbar overfor uhensigtsmæssige forandringer som kan være uigenkaldelige og kan medvirke til at degradere den samlede bevaringsværdi af byen.

Forventet beslutningsproces:

April - maj 2019 Behandling af indkomne høringssvar
Juni - august 2019 Politisk behandling
 
  • Erhvervs- natur- og teknikudvalget
  • Økonomi- og planudvalget
  • Byrådet
Aug. - september 2019 Offentliggørelse af vedtaget plan

For mere information: Dagsordener og referater