HØRING | Arkiv

Opdateret: 22. marts 2019

Fanø Byråd vedtog den 22. januar at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 3 til kommuneplan 2017 og Lokalplan 106– Bevarende Lokalplan for Sønderho med tilhørende screening for miljøvurderingspligt, i offentlig høring. 

Lokalplanens baggrund Sønderhos velbevarede bymidte med fredede og bevaringsværdige huse, snævre gader, stier og grønninger med kig til det omgivende klit- og marsklandskab gør Sønderho til en af landets bedst bevarede landsbyer; en by vi ikke bare på Fanø men i hele landet kan være stolt af at være i besiddelse af og fremvise. Landsbyen er derfor særlig sårbar overfor uhensigtsmæssige forandringer som kan være uigenkaldelige og kan medvirke til at degradere den samlede bevaringsværdi af byen.