TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv

Opdateret: 28. januar 2019

Fanø Kommune giver tilladelse til en tilbygning af Nordby Fjernvarme med kontor/møderum jf. ansøgning - så det samlede areal af tilbygninger bliver på 73,77 m2, på ejendommen beliggende Engvejen 2, 6720 Fanø.

Klagefristen er 4 uger fra den 21.01.2019, sidste frist er således torsdag den 18.02.2019.